Polityka prywatności

Szanowni Państwo, W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe chcielibyśmy poinformować, że z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania Państwa o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przez Biuro Podróży EdygoTravel przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania oferty, dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, wystawienia polis ubezpieczeniowych i przygotowania wszelkich dokumentów związanych z powyższymi usługami.

Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość:

  • -dostępu do swoich danych osobowych;
  • -zmiany w przetwarzanych przez nas danych;
  • -cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych;
  • -wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Stosowny wniosek należy złożyć do Administratora Danych Osobowych:

Edygo Travel, MYSŁOWICE, Ul.Fitelberga 12; e-mail: edygotravel@gmail.com

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.